سابقه کار ایستافو

اجرا سایبان پارکینگ کارخانه ژئو محیط پارس

گزارش تصویری

اجرا سایبان پارکینگ کارخانه ژئو محیط پارسبه درخواست شرکت ژئو محیط پارس، پروژه ی احداث سایبان پارکینگ مدیران  (با پوشش یو پی وی سی) در محوطه ی کارخانه ی شرکت در ظرف مدت 5 روز کاری  توسط ایستافو ساخته و به بهره برداری رسید.

سایبان پارکینگ ایستافو ساخت سایبان
با توجه به پوشش بتنی با ضخامت 25 سانتی متر ، اجرای فونداسیون برای ستون های سازه بصورت کاشت میلگرد و اتصال (گره) به میلگردهای مشبندی شده قبل انجام شد.
محل اجرا در منطقه صنعتی خرمدشت جاجرود می باشد ( منطقه ی باد خیز و برف خیز ) می باشد. istafo.com

CATALOG DOWNLOAD