سابقه کار ایستافو

تحویل سایبان پارکینگ دانشگاه آزاد اسلامی

گزارش تصویری

تحویل سایبان پارکینگ دانشگاه آزاد اسلامی


 

 

سایبان پارکینگ


اجرا و ساخت سایبان پارکینگ اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق به تعداد 30 عدد خودرو با سازه سبک و پوشش یو پی وی سی توسط ایستافو
زمان تحویل  12 روز کاری توسط تیم ها اجرای ایستافو

 

سازه فلزی سقف استخر سایبان ماشین

CATALOG DOWNLOAD