سابقه کار ایستافو

احداث سایبان پارکینگ کارخانه جابون

گزارش تصویری

احداث سایبان پارکینگ کارخانه جابون


 

سایبان پارکینگ

 

در ابتدای تابستان سال 95 قرارداد ساخت و نصب سایبان پارکینگ مدیران شرکت جابون در 2 فاز در  محوطه کارخانه عقد گردید و ایستافو در عرض مدت  7 روز کاری توانست فاز اول مسقف کردن پارکینگ را به اتمام برساند /
کارخانه ی جابون در منطقه ی باد خیز بهارستان کرج و در ارتفاع بالاتری نسبت به سطح شهر کرج واقع شده است/ایستافو

 

ایستافو
سایبان ماشین
ساخت سایبان

CATALOG DOWNLOAD