سابقه کار ایستافو

حضور ایستافو در نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان

گزارش تصویری

ایستافو در نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان


 

ششمین نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان تهران در محل مصلای امام خمینی (ره) با حضور شرکت های بنام ایرانی برگزار گردید

ایستافو نیز با حضور خود در این نمایشگاه آخرین خدمات و نمونه کار های خود را در معرض بازدید گذاشت

نمایشگاه صنعت ساختمان

 

ایستافو

سازه فلزی

CATALOG DOWNLOAD