حضور ایستافو در نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان

گزارش تصویری

ششمین نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان تهران در محل مصلای امام خمینی (ره) با حضور شرکت های بنام ایرانی برگزار گردید

ایستافو نیز با حضور خود در این نمایشگاه آخرین خدمات و نمونه کار های خود را در معرض بازدید گذاشت

 

CATALOG DOWNLOAD