سابقه کار ایستافو

ساخت و تحویل قالب های فولادی شرکت پرهون طرح

گزارش تصویری

ساخت و تحویل قالب های فولادی شرکت پرهون طرح


 

شرکت ایستافو

 

ساخت و تحویل قالب های فولادی شرکت پرهون طرح توسط واحد ماشین سازی صنایع فلزی ایستافو جهت پروژه ی احداث ساختمان مخابرات ایران
همچنین تولید بیش از 3000 قطعه جهت زیرسازی بتنی فونداسیون پروژه ساختمان مخابرات ایران برای پیمانکار پروژه شرکت پرهون طرح istafo.com

 

سایبان خودرو

CATALOG DOWNLOAD