سابقه کار ایستافو

ساخت پارکینگ درمانگاه دانشگاه تهران

گزارش تصویری

ساخت پارکینگ درمانگاه دانشگاه تهران


 

ایستافو با ارائه طرحی در راستای درخواست مرکز پزشکی تخصصی دانشگاه تهران (بزرگمهر) ساخت و نصب سایبان پارکینگ محوطه درمانگاه برای آمبولانس مرکز و نیز سایبان درب ورودی مرکز را با پوشش یو پی وی سی و سازه فلزی سبک ، تحویل داد.

ایستافو

CATALOG DOWNLOAD