سابقه کار ایستافو

نصب سایبان کندانسور مرکز تحقیقات سایپا

گزارش تصویری

نصب سایبان کندانسور مرکز تحقیقات سایپا


 

 

جهت حفاظت و نگهداری از تاسیسات خنک کننده ، کندانسور و مجموعه شیرآلات و هواکش های موجود بر روی پشت بام ساختمان تاسیسات شرکت " مرکز تحقیقات صنایع خودرو سایپا" ایستافو توانست در مدت زمان 4 روز کاری از تحویل سفارش ، تجهیز و مسقف کردن اسکلت فلزی مذکور را تحویل کارفرما دهد.

ایستافو مرکز تحقیقات سایپا سایبان

لازم بذکر است خصوصیت پروژه وجود کندانسور به ابعاد 5 متر طول 3 متر عرض و 2.5 متر ارتفاع بصورت باکس و قیمت تخمینی 800 میلیون تومان بوده است .

با تجهیز و مسقف کردن تاسیسات پشت بام از دستگاه ها و تجهیزات حفاظت نمایید.

ایستافو

CATALOG DOWNLOAD