طراحی صنعتی

Consultation

طراحی صنعتی

 

طراحی صنعتی ، طراحی است که همزمان زیبایی و کاربردی بودن سازه را شامل شود / و با ارائه پیش طرح های از سازه بصورت دو بعدی یا سه بعدی  نتیجه را می توان بازدید کرد.

 

ایستافو با طراحی سازه های فلزی با کاربرد های معماری و المانی و همچنین سازه های مکانیکی برای امور صنعتی و تاسیساتی و تدوین پیش طرح های سه بعدی توام با طرح هایی شامل برش های سی ان سی را برای کارفرمایان ارائه کرده است/

 

استفاده از نرم افزارهای سه بعدی و رندرینگ با خصوصیت های خلق متریال های عمومی پیش طرح های سع بعدی را از لحاظ ظاهری به واقعیت نزدیک می نماید.

همچنین می توانید قبل از اجرای سازه و پروژه های خود رادر قالب پیش طرح های سه بعدی به همراه جانمایی مشاهده فرمایید / با ما تماس بگیرید.

 

CATALOG DOWNLOAD