سایبان پارکینگ ایستافو

طراحی صنعتی

Consultation

 


 

ایستافو

ایستافو

طراحی صنعتی industrial design


 

طراحی صنعتی ، طراحی است که همزمان زیبایی و کاربردی بودن سازه را شامل شود / و با ارائه پیش طرح های از سازه بصورت دو بعدی یا سه بعدی  نتیجه را می توان بازدید کرد.

 طراحی صنعتی طراحی سازه فلزی صنعتی اسایبان پارکینگ

ایستافو با طراحی سازه های فلزی با کاربرد های معماری و المانی و همچنین سازه های مکانیکی برای امور صنعتی و تاسیساتی و تدوین پیش طرح های سه بعدی توام با طرح هایی شامل برش های سی ان سی را برای کارفرمایان ارائه کرده است/

 

استفاده از نرم افزارهای سه بعدی و رندرینگ با خصوصیت های خلق متریال های عمومی پیش طرح های سه بعدی را از لحاظ ظاهری به واقعیت نزدیک می نماید.

همچنین می توانید قبل از اجرای سازه و پروژه های خود رادر قالب پیش طرح های سه بعدی به همراه جانمایی مشاهده فرمایید / با ما تماس بگیرید.

 

CATALOG DOWNLOAD