قیمت آهن ایستافو

قیمت آهن

PRICE

قیمت آهن

.

 

ایستافو به منظور اطلاع رسانی و جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده عملیات اجرایی پروژه ها توسط واسطه گران اقدام به انتشار قیمت آهن آلات (مقاطع مصرفی) نموده است.

 

.لازم بذکر است قیمت ها یکشنبه ی هر هفته بعد از تثبیت نهایی بازار ، بروزرسانی می شود www.istafo.com

.

 

نوع و سایز

شاخه

وزن

قیمت (تومان)

تیر آهن 14

12 متری

155

296,000

تیر آهن 16

12 متری

195

362,000

تیر آهن 18

12 متری

225

435,000

تیر آهن 20

12 متری

276

680,000

تیر آهن 22

12 متری

315

764,000

تیر آهن 24

12 متری

369

922,000

تیرآهن 27

12 متری

434

1,064,000

تیرآهن 30

12 متری

500

1,230,000

نوع و سایز

شاخه

وزن

قیمت (تومان)

میلگرد 8

12 متری

6

1,700

میلگرد10

12 متری

7.5

1,600

میلگرد 12

12 متری

11

1,600

میلگرد 14

12 متری

15

1,600

میلگرد 16

12 متری

19

1,600

میلگرد 18

12 متری

25

1,600

میلگرد 20

12 متری

30

1,600

میلگرد 22

12 متری

36

1,600

میلگرد 25

12 متری

47

1,600

میلگرد 28

12 متری

56

1,600

میلگرد 32

12 متری

75

1,600

نوع و سایز

شاخه

وزن

قیمت (تومان)

قوطی 20*10

6 متری

4.5

2,400

قوطی 25*10

6 متری

5.5

2,400

قوطی 30*10

6 متری

6.5

2,400

قوطی 20*20

6 متری

7

2,400

قوطی 25*25

6 متری

9

2,400

قوطی 30*20

6 متری

9.5

2,400

قوطی 30*50

6 متری

16

2,400

قوطی 60*30

6 متری

17

2,400

قوطی 40*40

6 متری

15

2,400

قوطی 60*40

6 متری

19

2,400

قوطی 40*100

6 متری

28

2,400

قوطی 70*70

6 متری

27

2,400

قوطی 80*40

6 متری

24

2,400

نوع و سایز

شاخه

وزن

قیمت (تومان)

ناودانی 6.5

6 متری

42

1,700

ناودانی 8

6 متری

42

1,700

ناودانی 10

6 متری

52

1,700

ناودانی 12

6 متری

64

1,700

ناودانی 14

6 متری

155

1,700

ناودانی 16

6 متری

170

1,700

ناودانی 18

6 متری

215

2,500

ناودانی 20

6 متری

230

2,500

نوع و سایز

شاخه

وزن

قیمت (تومان)

صفحه ستون 8

برش خورده

_

2,200

صفحه ستون 10

برش خورده

_

2,200

صفحه ستون 12

برش خورده

_

2,200

صفحه ستون 15

برش خورده

_

2,200

صفحه ستون 20

برش خورده

_

2,200

صفحه ستون 25

برش خورده

_

2,200

نوع و سایز

شاخه

وزن

قیمت (تومان)

نبشی 3

6 متری

9

1,700

نبشی 4

6 متری

15

1,700

نبشی 5

6 متری

22

1,700

نبشی 6

6 متری

32

1,700

نبشی 8

6 متری

58

1,700

نبشی 10

6 متری

90

1,700

نبشی 12

6 متری

130

1,700

نوع و سایز

شاخه

وزن

قیمت (تومان)

ورق سیاه 2

2*1

33

2,200

ورق سیاه3

6*1.5

220

2,200

ورق سیاه 4

6*1.5

290

2,200

ورق سیاه 5

6*1.5

360

2,200

ورق سیاه 6

6*1.5

435

2,200

ورق سیاه 8

6*1.5

580

2,200

ورق سیاه 10

6*1.5

720

2,200

ورق سیاه 12

6*1.5

865

2,200

ورق سیاه 15

6*1.5

1080

2,200

ورق سیاه 20

6*1.5

1445

2,200

ورق سیاه 25

6*1.5

1805

2,300

ورق سیاه 30

6*1.5

2165

2,300

نوع و سایز

شاخه

وزن

قیمت (تومان)

تسمه 2*0.5

6 متری

5

1,500

تسمه 25*.0.5

6 متری

6.25

1,500

تسمه 30*0.5

6 متری

7.5

1,500

تسمه 40*.05

6 متری

8.5

1,500

تسمه 50*.05

6 متری

10

1,500

نوع و سایز

شاخه

وزن

قیمت (تومان)

ورق گالوانیزه (همه ابعاد)

 

 

3,200

 

 

CATALOG DOWNLOAD