مقالات ایستافو سایبان پارکینگ

پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی

فنی و مهندسی

سایبان پارکینگ

 

پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی


میدان گازی پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی جهان است و ما بین کشور ایران و قطر واقع شده است.

وسعت این میدان گازی 9700 کیلومترمربع است و این میدان گازی می تواند 10 سال انرژی جهان را تامین کند.

پالایشگاه های پارس جنوبی برای پالایش گاز طبیعی در میدان پارس جنوبی احداث گردیده اند و مجموعه ای از چهارده پالایشگاه می باشد. پلایشگاه ها شامل بیست و چهار فاز می باشند که در تاریخ 1376 کار خود را شروع کرده اند.

 موقعیت منطقه ای پالایشگاه ها

منطقه اول :

هشت عدد از پالایشگاه ها که شانزده فاز را دارا می باشد و وسعت چهارده هزار هکتار را شامل می شود که در 2 کیلومتری ساحل خلیج فارس در منطقه ویژه اقتصادی استان بوشهر قرار گرفته اند.

منطقه دوم :

شش پالایشگاه دیگر به وسعت شانزده هزار هکتار که شامل هشت فاز می باشد که در میان شهر کنگان و عسلویه واقع شده اند.

منطقه سوم:

شانزده هزار هکتار در منطقه پارس شمالی برای توسعه میدان های مهم هیدروکربوری در نظر گرفته شده است.

ایستافو

 

سوله سبک سایبان خودرو ساخت سوله 

 

پالایشگاه ها

پالایشگاه 1:

  اولین پلایشگاه در منطقه گاز پارس جنوبی می باشد که فاز اول در آن اجرا شده و وسعت این پالایشگاه 141 هکتار است و به منظور تولید بیست و پنج میلیون مترمکعب گاز تصفیه شده و چهل هزار بشکه میعانات گازی و تولید دویست تن گوگرد احداث گردیده است.

طرح توسعه فاز یک در سال 1376 آغاز و در سال 1383 به بهره برداری رسید.

پالایشگاه 2:

این پالایشگاه دو فاز 2 و 3 را داراست و وسعت آن 150 هکتار می باشد. این پالایشگاه به منظور تولید روزانه چهارمیلیون مترمکعب گاز تصفیه شده و هشتاد هزار بشکه میعانات گازی و چهارصد تن گوگرد تاسیس گردیده است.

طرح توسعه این پالایشگاه در سال 1376 اغاز گردیده است و در سال 1381 به بهره برداری رسیده است.

پالایشگاه 3:

 این پالایشگاه شامل دو فاز 4 و 5 می باشد و این پالایشگاه به منظور تولید روزانه پنجاه میلیون مترمکعب گاز تصفیه شده و هفتاد و هفت هزار بشکه میعانات گازی چهارصد تن گوگرد و همچنین تولید دوهزار و ششصد تن اتان و هزار و دویست تن بوتان احداث گردیده است.

 طرح توسعه این پالایشگاه از سال 1376 آغاز شده و در سال 1384 به بهره برداری رسیده است.

 

ساخت سایبان سایبان خودرو سوله خرپایی 

 

 پالایشگاه 4:

طرح توسعه این پالایشگاه در سال 1379 آغاز و در سال 1387 به بهره برداری رسیده است. این پالایشگاه فازهای 6 و 7 و 8 را داراست. پالایشگاه 4 به منظور تولید روزانه صد وچهار میلیون مترمکعب گاز ترش و صد و هفتاد هزار بشکه میعانات گازی و پنج هزار تن گاز مایع می باشد و همچنین تولید روزانه صد و دو میلیون مترمکعب گاز تصفیه شده و هزاروصد تن گوگرد در طرح های توسعه بعدی اضافه شده است.

پالایشگاه 5:

این پالایشگاه شامل فاز های 9 و 10 می باشد و طرح توسعه این پالایشگاه در سال 1387 آغاز و در سال 1388 به طور کامل به بهره برداری رسیده است.

این پالایشگاه توانایی تولید روزانه پنجاه میلیون مترمکعب گاز تصفیه شده و هشتاد هزار بشکه میعانات گازی و تولید روزانه چهارصد تن گوگرد را دارا می باشد.

پالایشگاه 6:

 این پالایشگاه شامل فازهای 15 و 16 می باشد و در شرقی ترین منطقه پارس قرار گرفته است. طرح توسعه این پالایشگاه از سال 1385 آغاز گردیده و در 1394 افتتاح گردیده است و به طور موقت تحویل شرکت اس پی جی سی قرار گرفته است.

این پالایشگاه روزانه پنجاه میلیون مترمکعب گاز تصفیه شده و هفتاد وهشت هزار بشکه میعانات گازی و دوهزار و نهصد تن گاز ال پی جی و دوهزار و چهارصد تن اتان و چهارصد تن گوگرد را دارا می باشد.

پالایشگاه 7:

 طرح توسعه پالایشگاه هفتم از سال 1386 آغاز شد و در سال 1393 آغاز بکار کرده است.

این پالایشگاه فاز 9 و 10 را داراست.

تولید روزانه در این پالایشگاه پنجاه میلیون مترمکعب گاز تصفیه شده و هشتاد هزار بشکه میعانات گازی و چهارصد تن گوگرد می باشد.

 

 

نویسنده : مصطفی حسینی

منبع : واحد تولید محتوا ایستافو

 

 

CATALOG DOWNLOAD