سساخت پلتفورم ایستافو

پلتفورم

PLATFORM

ایستافو

 

پلتفورم platform


 

*

پلتفرم یا سکو ، سازه فلزی که انواع  تجهیزات بر رون آن نصب می شوند و جز سازه های کــــاربردی و زیر ساختی محسـوب می شوند.نمونــه کــاربرد آن در تاسیســات آب و فاضـلاب  تصفیه خانه هــا  تعمیــر ، نگهداری و بارگیری واگن های قطار می باشد.گروه ایستافو با طراحی جدید می کوشد تا وزن این سازه ها  را پایین آورد و از هزینه های اضافی جلوگیری کند.


پلتفورم ساخت پلتفرم نصب پلتفورم

همچنین اجرای سازه های فلزی سبک بین دو یا چند سکو بتنی یا فلزی برای عبور اپراتور یا حمل انواع بار و وسایل

بصورت خرپا و همچنین اجرای فنداسیون سبک بصورت  شبکه بندی از خدمات گروه ایستافو است.

ایستافو

پلتفورم و یا سکو ها حمل و بارگیری بار و وسایل برو روی واگن قطار یا سایر وسایل نقلیه که تحت تاثیر نیرو های لرزشی و خمشی ناشی از بارگیری میباشند را باید بصورت مهندسی طراحی نمود و قبل از اجرای پلتفورم مدل نرم افزاری و دفترچه محاسباتی آنرا تدوین کرد.

.

طراحی پلتفورم

.

بستر سازی یک اصل مهم در اجرای انواع خطوط تاسیساتی می باشد . زیرساخت ها وظیفه نگهداری و محافظت از تجهیزاتی مانند لوله های قطور تاسیساتی را بر عهده دارند .اجرای فنداسیون متناسب با سازه مورد نظر و شناسایی بارها و تنش های موجود و برطرف سازی آنها در زیرسازی تاسیسات نقش بسزایی دارد.

 

پلتفورم ساخت پلتفورم سازه پلتفورم

CATALOG DOWNLOAD