مقالات ایستافو سایبان پارکینگ

کاربرد پلیت ، انکربولت

فنی مهندسی

صفحه ستون و آرماتور


 

 

پلیت فولادی . انکربولت . رول بولت و کاربرد آنها

پلیت فولادی یا همان صفحه ستون تکیه گاهی فلزی است که از قسمت زیرین به فونداسیون و بتن بوسیله انکر بولت و آرماتور متصل است و از قسمت فوقانی به ستون های سازه فلزی توسط پلیت های کوچک و اتصال دائم یا موقت متصل است. "ایستافو"

صفحه ستون یا پلیت فولادی با سطحی اغلب بزرگتر از ستون ، نیرو و تنشهای موجود در ستون را که به فونداسیون منتقل می شود را بر روی بتن تقسیم می نماید به عبارتی تنش های موجود را پخش می نماید.

.صفحه ستون ها دارای ضخامت ها متنوعی هستند و جنس انها از فولاد می باشد.و قابلیت جوشکاری نیز دارند.""

ایستافو بولت 

انکر بولت که معادل فارسی آن میله مهار پیچ دار یا میله عصایی پیچ دار است و اغل بصورت  قلاب یا ال شکل است که برای درگیری با آرماتور و بتن بدین صورت تولید می شود.

انکر بولت ایستافو

سر بالایی آن نیز رزوه شده است و قابلیت نصل مهره را دارا میباشد و وظیفه کلی آن اتصال صفحه ستون بصورت کاملا مهاری با فونداسیون و بتن است.انکربولت ها باید داراي درجه استحکام بالا ،داراي تنش تسليم بالا ، ضد زنگ زدگی، ضد خوردگی و طول مناسب با توجه به نوع کار باشند. .

صفحه ستون ایستافو

رول بولت

رول بولت یک میله رزوه دار است که درون یک غلاف یا پوسته فلزی قرار دارد و این پوسته دارای شکافهای در قسمت تحتانی می باشد که در موقع نصب رول بوت باز میشود و درصد و سطح درگیری را با محدوده پیرامون خود افزایش  می دهد. "ایستافو"

آرماتور بندی ایستافو

 

کاربرد رول بولت ها برای شبیه به انکر بولت است ولی در واقع نیروی کمتری را تحمل مینماید و کم هزینه تر نیز میباشد و برای کار های سبک تر استفاده می شود.مانند نصب صفحه ستون به کف بتنی یا آسفالتی . نصب به دیوار بتنی یا آجری و سیمانی.

سایبان ایستافو

نحوه نصب و استفاده رول بولت بشرح زیر است ابتدا سطح مورد نظر و نقطه هدف را بوسیله مته سوراخ کاری نموده ( با توجه به اندازه قطر رول بولت) سپس رول بولت را بوسیله ضربه درون سوراخ کاشته و کاملا  محکم می نماییم. سپس صفحه مورد نظر را برو روی آن گذاشته و قسمت فوقانی رول بولت را از سوراخ صفحه ستون عبور میدهیم و در نهایت مهره را بر روی رول بولت متصل مینماییم و کاملا محکم مینمایی در هنگاه  بستن مهره قسمت پوسه یا غلاف رول بولت که دار چاک و شیار است از هم باز شده و در دل محدوده پیرامون خود فرو میرود و درگیر میشود "ایستافو"

 نویسنده : مهدی قربانی

منبع : واحد تولید محتوا ایستافو

CATALOG DOWNLOAD