نقشه کشی ایستافو

تهیه انواع نقشه

Consultation


 

ایستافو نقشه کشی

ایستافو

 تهیه انواع نقشه drawing & design

 


 

تهیه تدوین  و طراحی انواع نقشه های کاربردی یکی دیگر از خدمات ایستافو می باشد.

ایستافو با تهیه نقشه های اجرای . کارگاهی . پیش طرح ها . آماده ارائه خدمت می باشد.

تدوین و طراحی نقشه های  گوناگون از قبیل :

 

نقشه کشی ساختمان نقشه سازه ایستافو سازه فلزی

 

* نقشه ساخت سازه های فلزی سبک و سنگین

* نقشه اتصالات اعضا فلزی و غیر فلزی

* نقشه خمکاری و نوردکاری مقاطع فلزی

* پیش طرح های سه بعدی سازه فلزی

* نقشه فونداسیون

* نقشه جانمایی سازه فلزی و غیر سازه ای

* نقشه برش سی ان سی با فایل سورس

* نقشه هوایی و پلن های ابعادی محیطی

ایستافو نقشه برشکاری

 

در هر مرحله از کار با شما هستیم / برای طراحی و اجرای پروژ های خود در هر مرحله از کار روی ما حساب کنید.

 

 

CATALOG DOWNLOAD