سازه فلزی ایستافو

ساخت انواع سازه

Consultation


 

ایستافو

ایستافو

ساخت انواع سازه structure manufacture 


 

 

ایستافو با در اختیارد اشتن کارگاه مجهز و همچنین افراد متخصص جوشکار حرفه ای با داشتن علم خواندن نقشه های فنی و کارگاهی و اجرایی فعالیت ساخت انواع سازه های فلزی سبک و سنگین در ابعاد مختلف و کاربری های گوناگون از قبیل / صنعتی / ساختمانی / نیروگاهی / تاسیساتی / مکانیکی / متحرک / عمرانی  / زیر ساختی / و ... را بصورت جدی و حرفه ای دنبال می کند.

 ساخت صنایع فلزی ساخت سازه فلزی جوشکاری سازه فلزی

ساخت انواع ساختار و استراکچر های فلزی فولادی با انواع مقاطع عمومی از قبیل پروفیل های صنعتی و ساختمانی / انواع کلاس های تیر آهن / ناودانی / انواع نبشی های صنعتی و ساختمانی / از وظایف ایستافو می باشد.

 

ساخت سازه های بزرگ و حساس با انواع تست های تایید شده محل اتصالات جوشکاری از قبیل تشت چشمی / تست مایع نافذ و تست اولتراسونیک 

 ساخت انواع اتصالات سازه های فلزی بصورت دائم یا جوشکاری / و اتصالات موقت یا پیچ و مهره ای با متعلقات پیرامون اتصالات از قبیل انواع لچکی ها / پلیت و نبشی های مخصوص اتصالات / گاست پلیت های سخت کننده و متصل کننده . 

 

ساخت انواع سازه های خرپایی با انواع مقاطع فلزی فولادی با در نظر گرفتن زاویه برش ها مانند فارسی بر / گرده ماهی و .. با عملیات جوشکاری بصورت سرتاسری یکنواخت و ساخت سازه های خرپایی سبک یا تراس لایت بصورت پیش ساخته و قابل مونتاژ

 

ساخت سازه های پیش ساخته ی کوچک از مجموعه ی بزرگ سازه ای جهت سهولت در حمل و نصب با قابلیت اتصالات راحت موقت پیچی یا دائم جوشی 

 ساخت اتصالات فلزی

ساخت انواع پلتفورم های صنعتی / تاسیساتی و نیروگاهی جهت زیر سازی انواع تجهیزات تاسیساتی  / تهویه هوا / انواع کندانسور ها / انواه موتور برق های اضطراری و ...

 

ساخت انواع قفسه و پایپ رک های نیرو گاهیی و محافظ لول های سنگین و سبک بصورت پیش ساخته و سبک با قابلیت مونتاژ راخت .

 

ساخت انواع تیرورق های صنعتی و ساختمانی و المانی با حفظ خط جوش یکنواخت و یا متناوب با ارائه طرح های پیش از ساخت به همرا برش سی ان سی در ضخامت های مختلف بصورت سبک و سنگین و همچنین ساخت تییر ورقهای طرح دار  و موج دار ودارای خط منحنی به همراه سخت کننده های تیرورقها 

 

ساخت انواع کپسول های صنعتی و تاسیساتی مجتمع های تهویه و تبرید و ایستگاه های انرژی در ابعاد کوچک و متوسط بصورت تحلیل شده و تست جوشکاری / ساخت انواع منابع سوخت / منابع آب / منایع شیمیایی / بصورت تیراژ

 

ایستافو مجری امور ساخت انواع سازه های فلزی و فولادی سبک و سنگین با انواع کاربری های مختلف آماده ارائه خدمت می باشد.

 

CATALOG DOWNLOAD