مقالات ایستافو سایبان پارکینگ

مراحل اجرای فنداسیون

فنی مهندسی

فونداسیون


 

مراحل اجرای فونداسیون

فونداسیون تکیه گاه و  آخرین بخش از سازه فلزی است که وظیفه انتقال نیرو ازستونها به زمینو خاک اطرافش را بر عهده دارد بر اساس نوع سازه و میزان نیروهای وارده به انواع مختلف و روشهایی گوناگون اجرا میگردد.

با توجه به نوع سازه (ساختمانی ، سوله و ...)  و ترکیب آن و همچنین نوع خاک فونداسیون ها به چند نوع تقسیم میشوند.

فونداسیون منفرد . فونداسیون گسترده یا وزنی . فونداسیون نواری یا شناژ . فونداسیون مدادی یا شمعی . فونداسیون پاشنه ای یا ال شکل.

فونداسیون خود ترکیبی از چند مجموعه می باشد. که بشرح زیر است:

لایه زیرین(لاشه چینی و مگر) . ایزولاسیون(عایق کاری) . آرماتور(میلگرد). انکربولت و پلیت . بتن(ماسه سیمان). دیواره یا قالب

ترکیب مجموعه بالا فونداسیون را ایجاد مینماید.

فونداسیون ایستافو

لایه زیرین (بتن مگر) ،در عملیات بتن ریزی نباید بتن بطور مستقیم با خاک تماس داشته باشد و از طرفی برای ایجاد تکیه گاه مطمئن فونداسیون بکار میرود و جهت جلوگیری از نفوذ سیمان به خاک و تراز و همگن کردن فونداسیون است.

عایق کاری به منظور جلوگیری جهت از دست دادن آب ترکیب در بتن است زیرا وقتی آب بتن از بین برود و به خاک برسد بتن مقاومت خود را از دست میدهد و به سمت پوک شدن میل مینماید.

اجرای فونداسیون بتنی

آرماتور یا میلگرد جهت جلوگیری از کشش در بتن مورد استفاده قرار میگیرد زیرا بتن جزء خانواده سرامیک ها بوده و در مقابل فشار بسیار مقاوم است ولی در مقابل کشش فوق العاده صعیف و ترد است و در حالت کلی آرماتور یا میلگرد جهت حفظ ساختار بتن اجرا میگردد و اغلب بصورت سبد و مشبک بصورت دور تا دور اجرا میگردد.

بتن در واقع مخلوطی از چند ماده است.سنگدانه ها یا ماسه در اندازه های مختلف . سیمان به عنوان محلول چسبان و آب به عنوان حلال و واکنشگر که سیمان را فعال مینماید.

دیواره یا قالب وظیفه محصور کردم و ساختن محدوده ای را برای فونداسیون دارا میباشند. با توجه به نوع کار و نوع منطقه و خاک قالب ها میتوانند از آجرو سیمان باشند یا قالب فلزی و یا چوبی.

انکربولت و پلیت بعد از مرحله آرماتوربندی بر روی آرماتور سوار میشود . انکربولت ها بوسیله مهره بصورت بست به پلیت متصل میشوند و درون آرماتور به ارتفاع مشخصی قرار میگیرند.انکربولت در فارسی به پیچ عصایی یا قلابی شناخته میشود و اغلب بصورت ال می باشد  تا درصد درگیری با بتن را افزایش دهد.

 

نکته ای که در فونداسیون سازه های فلزی و دکل ها مورد توجه است و به کاهش هزینه ها کمک می نماید و از طرفی درصد خطر را کاهش میدهد میزان درگیر بودن سطوح مختلف فونداسیون با خاک است که مقاومت فونداسیون را جهت جلوگیری از واژگونی یا بیرون آمدن از دل خاک پایدار تر می نماید .

نویسنده : امیر قاسم نژاد

منبع : واحد تولید محتوا ایستافو

 

 

 بتن ریزی ایستافو  فونداسیون ایستافو

CATALOG DOWNLOAD